Bireysel Emeklilik

Yıllar süren çalışma hayatı boyunca emeklilik ile ilgili düşünceler aklımıza en son dönemlerde gelir. Yaklaşık 25-30 senelik çalışma hayatımızda ve günlük koşuşturmalar sonucunda hayatımızda zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyoruz.

Emeklilik döneminde hayatınızın çalışma dönemindeki gibi gelir düzeyinde seyretmesi için bireysel emeklilik poliçeleri yaptırmak son derece önemlidir. Çalışılan dönemde elde edilen kazancın geleceğe yatırım olarak katkı payları halinde bireysel emeklilik sözleşmesine yatırılarak değerlendirilmesi sağlanabilmektedir.

Bireysel Emeklilik Sisteminin İşleyişi:

Bireysel emeklilik sistemi mevcut sosyal güvenlik hizmetine tamamlayıcı nitelikte ve bireylere emeklilik döneminde ek bir gelir sağlayarak refah seviyesini arttırması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti resmi kurumları ve Özel Sigorta Şirketleri’nin katılımı ile oluşturulmuş bir sistemdir.

Bireysel emeklilik poliçeleri isteğe bağlı olup, katılımcılar yatırım amaçlı olarak katkı paylarını sigorta şirketlerindeki hesaplarına aktarırlar. Ödenen katkı payları katılımcının seçmiş olduğu bireysel emeklilik fonlarında değerlenerek katılımcının bireysel emeklilik portföyünü oluşturur. İster katkı payı ister fonlar katılımcının isteğine bağlı olarak yıl içinde değiştirilebilmektedir.

18 yaşını doldurmuş herkesin bireysel emeklilik sistemine katılımı gerçekleşebilir. Emekliliğe hak kazanabilmesi için katılımcının en az 10 yıl boyunca sistemde kalması ve 56 yaşını doldurmuş olması gereklidir. Emeklilik ödemelerini maaş veya toplu ödeme şeklinde alınmasına olanak sağlayan bireysel emeklilik sisteminde ayrıca Devlet katkısı da sağlanmaktadır. Devlet katkısı olarak ödenen her katkı payı için %25 Devlet tarafından katılımcının portföyüne ek bir katkı sağlanmaktadır.

Bireysel Emeklilik Sistemine katılmak isterseniz acenteliğimizle iletişime geçebilirsiniz.