Hayat Sigortaları

Kişilerin hayatları boyunca can risklerine karşı teminata alan poliçeler Hayat Sigortalarıdır. Yaşamları boyunca başına gelebilecek vefat ,kaza ,hastalık ve diğer istenmeyen durumlara karşı kişiye özel poliçeler yapılmaktadır. Poliçeye sahip kişi gelecek dönemlerinde oluşabilecek can riskleri için hem kendisini hem de ailesini maddi anlamda güvence altına almaktadır.
Allianz Sigorta bünyesinde can risklerine karşı teminat sağlayan bazı poliçe türleri aşağıdaki gibidir;

• Yıllık Hayat Poliçesi
• Büyüyen Çocuk Poliçesi
• Geri Ödeyen Yaşam Sigortası
• Çocuğum Okusun Eğitim Güvencesi
• Özel Birikim Sigortası
• Ferdi Kaza Sigortası

Ayrıca Hayat Sigortalarına sahip kişiler vergi avantajlarından da yararlanabilmektedirler. Hayat poliçeleri için ödenen primler vergi matrahına konu olup matrahtan düşülebilmektedir.

Hayat Poliçelerine sahip olmak ve daha fazla bilgi almak için acenteliğimizle iletişime geçebilirsiniz.