Sorumluluk Poliçesi

Şahıslar ve şirketler sorumluluk sigortaları yaptırarak kendilerini 3.şahıslara verebilecekleri zararlara karşı teminat altına alır. Şahıs ve şirketlerin bu sorumlulukları kimi zaman maddi kimi zamanda manevi olarak talep edilmektedir.

Ayrıca mesleki olarak ve faaliyet gösterdiği alana bağlı olarak da şahıs ve şirketlerin sorumlulukları fazladır. Bu nedenle tüm bu risklerini maksimum derecede koruma amaçlı çeşitli poliçe türleri mevcuttur.

Sorumluluk poliçelerinin bazı türleri zorunludur. Zorunlu olmayan poliçeler için kişiler isteğe bağlı olarak risklerini koruma altına almak için yaptırılmaktadır.
Şahıs sigortalıları açısından sorumluluk poliçe türlerinin bazıları;

• Ferdi Kaza Sigortası
• Kişisel Güvence Sigortası
• Kişisel Sorumluluk Sigortası
Şirket sigortalıları açısından sorumluluk poliçe türlerinin bazıları ;

• İşveren Sorumluluk Sigortası
• 3.Şahıs Sorumluluk Sigortası
• Mesleki Sorumluluk Sigortası
• Ürün Sorumluluk Sigortası

Sorumluluk poliçeleri ile ilgili daha fazla bilgi ve teklif almak için acenteliğimizle iletişime geçebilirsiniz.