Rüzgar ve Güneş Enerji Santralleri Sigortası

Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES)

Tanyıldızı Sigorta olarak faaliyetlerimizi yerine getirirken, tüm sigortacılık branşlarında hizmet verme hedefimiz önemli bir çalışma prensibimizdir. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız sürmektedir. Bunların en önemlisi yenilenebilir enerji kapsamında Türkiye’de görülen Rüzgar Enerjileri Santralleri (RES) ‘lerin sigortalanmasıdır.

Tanyıldızı Sigorta olarak Allianz Sigorta işbirliği ile Türkiye’nin önde gelen en büyük Rüzgar Enerji Santrallerini sigortalattık.
Bu alanda yapmış olduğumuz başarılı çalışmalarla, Türkiye’de öncü ve aranan Sigorta Acentesiyiz. Rüzgar Enerjisi Santrallerini sigortalayarak kapsama aldığımız poliçe teminatlarının bazıları aşağıdaki gibidir:

• Rüzgar Enerji Santralleri kurulumu aşamasında montaj sırasındaki riskleri teminat altına alan İnşaat/All Risk Teminatı + 3.şahıs Sorumluluk + işveren sorumluluk
• İşletme döneminde yaşanılabilecek yangın, yıldırım, infilak, deprem, doğal afetler ve terör gibi risklerin Teminat altına alınması işyeri paket sigortası
• Yukarıdaki risklerin oluşturacağı hasar durumunda Kar Kaybı Teminatı
• Üçüncü Şahıs Sorumluluk Teminatı
• İşveren Sorumluluk Teminatı

Güneş Enerjisi Santralleri (GES)

Güneş Enerji Santralleri (GES) yenilenebilir enerji kapsamında Türkiye’de her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.

Son yıllarda, tüm dünyanın gündeminden düşmeyen evrensel bir sorun olan küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, büyük hasarlara neden olan sel veya aşırı kuraklık benzeri doğal afetleri beraberinde getiriyor ve alternatif enerji kaynaklarına duyulan gereksinimi günden güne artırıyor.

GES sigortası, projenin montajından önce, montajı sırasında ve sonrasında oluşabilecek riskleri ayırmak ve bu safhalara uygun riskleri tespit ederek teminat altına almak suretiyle yapılmaktadır. Özellikle Avrupa ülkelerinde uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir sigorta olan Gelir Kaybı Sigortası, GES projelerinin işletmeye alınmasından sonraki aşamalarında gündeme gelmektedir.

• Güneş Enerji Santralleri kurulumu aşamasında montaj sırasındaki riskleri teminat altına alan İnşaat/All Risk Teminatı + 3.şahıs Sorumluluk + işveren sorumluluk
• İşletme döneminde yaşanılabilecek yangın, yıldırım, infilak, deprem, doğal afetler ve terör gibi risklerin Teminat altına alınması işyeri paket sigortası
• Yukarıdaki risklerin oluşturacağı hasar durumunda Kar Kaybı Teminatı
• Üçüncü Şahıs Sorumluluk Teminatı
• İşveren Sorumluluk Teminatı