Yabancı Uyruklular için Sağlık Poliçesi

Yabancı Uyruklu kişiler için Türkiye sınırları içerisinde geçerli olan sağlık sigorta poliçesi türüdür. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan fakat ülkemizde ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin karar vericiler tarafından belirlenmiş sağlık poliçesi teminatlarını kapsayan poliçe ayrıca Göçler İdaresi tarafından da İkame tezkeresi için şart koşulmuştur.

Bu poliçe ile Yabancı sigortalılar yatarak tedavi ve ayakta tedavilerden belli limit ve ödeme oranları ile özel anlaşmalı sağlık kurumlarından hizmet alabilmektedirler.
1 ve 2 yıl olarak düzenlenebilen bu poliçeler için sigorta süresi içerisinde yaşanabilecek kaza veya hastalık durumlarında sağlık harcamalarını sigorta koruması altına alır. Bu harcamalar poliçede belirlenen limit ve ödeme yüzdesine göre karşılanır.

11 Nisan 2014’te yürürlüğe alınan yasa gereği yabancıların ülkemizde ikamet edebilmesi adına yasa kapsamında gerekli olan teminatları içeren özel sağlık sigortasına sahip olması gerekmektedir. Yasa kapsamında gerekli olan teminatlar aşağıdaki gibidir.


Yabancı sağlık poliçesi için teklif almak isterseniz acenteliğimizle iletişime geçebilirsiniz.