Nakliyat Sigortaları

EMTEA POLİÇESİ

Nakliyat Emtea Sigorta poliçesi ile sigortalanan emtea’nın yurtiçi ve yurtdışı nakliye işlemleri sırasında başına gelebilecek risklere karşı güvence altına almaktadır.
Nakliye şekli kara, hava, deniz ve demiryolu şeklinde olurken kaza, hırsızlık ,yükleme ve boşaltma durumunda oluşabilecek hasarlar ve doğal afetlerinde emtea ‘da oluşturabilecek hasarlara karşı emtea sigortası ile sigortalı korunmaktadır.
Teminat satın alınırken dar veya geniş teminat olarak tercih edilebilir.Bunlar A,B,C Klozları , Kamyon Klozu ve Tam Ziya olarak kurgulanabilir.

ABONMAN NAKLİYAT POLİÇESİ

Sigorta şirketi sigortalı ile bir sözleşme yaparak belli bir zaman dilimi içinde taşınan malın cinsi, taşınacak yerler, taşıma şekli ve taşıma limitleri bilgilerini paylaşarak belli bir tarih için abonman nakliyat sözleşmesi oluşturabilmektedirler. Bu sözleşme ile belirtilen tarihler arasında sigortalının yapacağı tüm nakliyat transferleri belli bir çerçevede otomatik olarak teminat altına alınmış olur. Böylece sigortalı malının sigortası ile ilgili beher seferde yapılacağı nakliye işlemlerini sigorta şirketini bildirme zorunluluğu doğar. Bildirmediği veya sonradan bildirdiği durumlarda da Nakliye transferleri abonman sözleşmesi çerçevesinde teminat altında olmaktadır.
Abonman poliçenin süreleri genellikle 1 yıldır. 1yılın sonunda yapılmış olan Nakliye işlemleri ile sözleşmedi bilgilendiren bilgilerin uyuşup uyuşmadığı kontrol edilip, gerekirse fiyat ayarlaması yapılarak sözleşme revize edilebilmektedir.

YURTİÇİ TAŞIYICI MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Taşıyıcı firmaların 3.şahısların muhtelif emtealarını taşıma esnasında meydana gelebilecek kazalar karşısında taşınan emteanın korunduğu poliçelerdir .Yurtiçi taşımacılık yapan firmalar taşıdıkları ürünle ilgili yasal mali sorumluluğa sahiptir. Bu nedenle yurtiçi taşıyıcı mali sorumluluk sigortasına sahip olarak herhangi bir risk durumunda kendilerine düşen sorumluluğu teminat altına almış olurlar.

CMR POLİÇESİ

CMR poliçesi Uluslararası karayolunda taşımacılık yapan firmaların 3. Şahıs muhtelif emtealarının taşınması esnasında meydana gelebilecek kazalar karşısında emtea’nın korunduğu poliçelerdir. Firmalar yük taşımacıkları yaparken taşıdıkları emtea’da oluşacak zarar veya hasarları bu poliçe ile teminat altına alabilmektedirler.

MÜŞTERİ GÖRÜŞLERİ