İşyeri Poliçesi

İşyerlerinde bulunan varlıkların korunması adına işyeri poliçeleri satın alınmaktadır. Böylelikle işyerindeki bina, üretimi yapılan ürünler, demirbaşlar ve makineler sigorta güvencesi altına alınır. İşyerlerinde yaşanabilecek yangın, deprem , hırsızlık , sel ve su baskını gibi daha birçok riske karşı işyeri varlıklarını korumaktadır.

Bunlara ek olarak: İşyeri poliçelerinin içerisinde sorumluluk, elektronik cihaz ve makine kırılması gibi ek teminatlar verilmektedir., Sigorta poliçesinin teminatları geniş kapsama çıkarılabilmektedir.
İşyerlerinde çalışan işçilerin SGK ‘ya kayıtlı işçilerin iş kazası sonucu zarar görmeleri durumunda poliçe içinde bulunan İŞVEREN SORUMLULUK teminatı ile işçi ve işveren iş kazalarına karşı korunmuş olmaktadır.
İşyeri Riziko adresinde meydana gelecek kaza veya yangın ve benzeri riskler durumunda o an orada bulunabilecek 3.şahısların zarar görmesi durumunda poliçe içinde bulunan 3.ŞAHIS SORUMLULUK teminatı ile işveren ve çalışanlar dışındaki kişilerde korunma altına alınmış olmaktadır.

Bunların yanında;
• Meydana gelecek hasar nedeniyle alternatif işyeri masrafları
• İşyerine ait paraların taşınması sürecinde başına gelebilecek risklerin masrafları
• Hukuksal koruma teminatı
• Çeşitli riskler nedeniyle kiracının veya mal sahibinin kira genelinde meydana gelecek masraflar
Teminat altına alınan diğer risklerin bir kaçıdır.
Daha fazla bilgi ve teklif almak için acenteliğimizle iletişime geçebilirsiniz.