Enerji Sigortaları -RES/GES/HES

Enerji Sigortaları

Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji üretiminin her alanındaki deneyimlerimizle müşterilerimizin risklerini etkin ve verimli yönetmek konusunda destek veriyoruz. Enerji yatırımlarına hem inşaat hem de operasyon dönemlerinde sigorta çözümleri sunmaktayız.

Güneş Enerji Santralleri (GES)

Güneş Enerji Santralleri (GES) yenilenebilir enerji kapsamında ülkemizde her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.

İnşaat döneminde kullanılan ekipmanlara gelebilecek zararlar ile montaj personelinin geçirebileceği iş kazalarına karşı sigortalılarımızın risklerine koruma sağlıyoruz. Kurulumu yapılmakta olan ekipmanları da olası risklere karşı teminat altına alıyoruz.

İşletme döneminde de faaliyette bulunan Güneş Enerji Santralini doğabilecek risklere karşı güvence teminat altına alıyoruz.  

Teminata konu olan bir hasar sonrasında tesisin elektrik üretememesi durumunda işletmenin uğradığı kar

Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES)

Türkiye rüzgar yoğunluğu bakımında yatırıma son derece uygundur. Ülkemizde ciddi yatırımlar yapılmış olup, mevcut kapasite artışları devam etmektedir.

Rüzgar Enerji Santrallerinde kullanılacak ekipmanların kurulum sahasına getirilmesi, ürünlerin sahaya gelmesini takiben montaj aşaması, montaja ve üçüncü şahıs sorumluluk riskleri ve santralin devreye alınması sonrasında işletme döneminde yaşanacak risklere karşı teminat sağlamaktayız.

Poliçe teminatlarına giren bir hasarın gerçekleşmesi nedeniyle üretilemeyen enerjiden dolayı ortaya çıkan gelir kayıpları için de kar kaybı teminatı sağlanmaktayız.

Bizi Farklı Kılan Değerlerimiz

Ulaşılabilir olmak

Yüz Yüze Görüşme

Güvenilir Olmak

Hidroelektrik Santralleri (HES)

Bulunduğu konum ve sahip olduğu akarsularla gelen su gücü sebebiyle Türkiye’de yatırımların büyük bir bölümü Hidroelektrik Santralleri’ne (HES) yapılmaktadır.

Hes Poliçelerinde Standart Teminatlara ek olarak teminat kapsamına; Operasyonel kâr Kaybı, Dolaylı kâr kaybı, Garanti dönemi içerisinde makine kırılması sonucunda meydana gelen iş durması teminatları da dâhil edilmektedir.

Türkiye'nin en yüksek derecelendirme alan sigorta firmalarından biriyiz. Her türlü yardım için lütfen 7/24 hizmet veren çağrı merkezimize başvurun. Sizler için hazırız.