Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yönetici sorumluluk sigortası; işletmelerde görevli müdür ve yöneticilerin kasıt olmaksızın hatalı karar ve eylemlerinden kaynaklı kendilerine yönelik; ortaklar, yatırımcılar, alacaklılar, müşteriler, çalışanlar, resmi makamlar ve rakipler tarafından açılan davalara karşı teminat sağlar. Kanun ve Uygulamalar, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler için birçok yükümlülük getirmektedir. Yöneticilerin şirket içi ve dışı yönetimsel riskler altında yerine getirdikleri görevler kapsamında ilgili kanunlarla yüklenen sorumlulukların ihlali ise, tazminat davası ve/veya cezai yaptırımla sonuçlanabilmektedir. Bu çerçevede yöneticiler; bu yükümlülükler nedeniyle oluşan zararlardan şahsi olarak sorumlu tutulabilir ve şirket, şirket hissedarları, resmi devlet kurumları, şirket çalışanları, şirketin iş yaptığı firmalar, rakipler, alacaklı kurumlar, tasfiye memurları ve düzenleyici kurumlar tarafından dava edilebilirler. Yönetici Sorumluluk Sigortası; yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin görevlerini yerine getirirken kötü niyet veya kasıt olmaksızın yaptıkları kusurlu eylemler, aldıkları hatalı kararlar ve ihmallere bağlı olarak neden oldukları zararlardan doğan yükümlülüklerini sigortalamaktadır.
Şirketin, yöneticilerin uğradığı zararları karşılaması durumunda ise Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi, şirketin yönetici adına katlandığı zararları şirkete ödemektedir.

Bizi Farklı Kılan Değerlerimiz

Ulaşılabilir olmak

Yüz Yüze Görüşme

Güvenilir Olmak

Türkiye'nin en yüksek derecelendirme alan sigorta firmalarından biriyiz. Her türlü yardım için lütfen 7/24 hizmet veren çağrı merkezimize başvurun. Sizler için hazırız.